Polish (Poland)Svenska (Sverige)
Nyheter

16 Kwietnia - Stadsbiblioteket  godzina 17 . Udzial Zespołu w ramach Vetenskapsfestivalen z programem
" Wandering feelings-through Music ,Dance and Songs “

23 Kwietnia - Chór oraz Związek Polskich Katolików  zapraszają na IV prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego
godz.15:00 w Centrum Polonijnym w Goteborgu

7 Maja - Centrum Polonii  -Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 - Maja

29 Września - 2 Pazdźiernika : Koncerty Zespołu w ramach V  Zjazdu Chórow Polonijnych w Polsce.