Polish (Poland)Svenska (Sverige)
Nyheter

Zespól Chorus Polonicus Gothoburgensis pod dyrekcja Wojciecha Głucha zaprasza na koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Koncert odbędzie się dnia: 
11 listopada 2017 roku o godzinie 15:00 w
Klubie - Centrum Polonia

Wraz z solistami : Hanną Dąbrowską Futyna, Linnea Rydqvist oraz Ryszardem Podgórskim zapraszamy na coroczny koncert kolęd do Domkyrkan w Geteborgu .
Koncert odbędzie się dnia: 
2 grudnia 2017 roku o godzinie 12 .00

16 Kwietnia - Stadsbiblioteket  godzina 17 . Udzial Zespołu w ramach Vetenskapsfestivalen z programem

" Wandering feelings-through Music ,Dance and Songs “

23 Kwietnia - Chór oraz Związek Polskich Katolików  zapraszają na IV prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego
godz.15:00 w Centrum Polonijnym w Goteborgu

7 Maja - Centrum Polonii  -Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 - Maja

29 Września - 2 Pazdźiernika : Koncerty Zespołu w ramach V  Zjazdu Chórow Polonijnych w Polsce.